Όροι και Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας καλωσορίζουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα Grove Jewels. Το www.grovejewels.com (στο εξής χάριν συντομίας «Δικτυακός Τόπος») είναι ο δικτυακός τόπος έκθεσης και διάθεσης προς πώληση μέσω του διαδικτύου προϊόντων της εταιρείας “Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ε.Ε.”με έδρα Aισχύλου 6 Περιστέρι 12134, ΑΦΜ 801403857, τηλ. 2111195761

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Δικτυακού Τόπου και αγοράς των προϊόντων/ υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (στο εξής χάριν συντομίας οι «Όροι Χρήσης»), καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις περιήγησης σας στο Δικτυακό Τόπο και χρήσης αυτού και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και διέπουν τη σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μεταξύ μας για την αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η προβολή, παρουσίαση, πώληση, μεταφορά-αποθήκευση, παράδοση και τυχόν επιστροφή των προϊόντων μας που προβάλλονται στο Δικτυακό Τόπο, η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και η ασφάλεια των συναλλαγών σας διέπονται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, τους οποίους σας καλούμε να διαβάσετε πριν από την πλοήγηση σας στο Δικτυακό Τόπο και την πραγματοποίηση των αγορών σας. Οποιαδήποτε ενέργειά σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, όπως ενδεικτικά η πλοήγησή σας σε αυτό, η εγγραφή σας στο newsletter του καταστήματος ή η πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής ή επικοινωνίας με το κατάστημα μας λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης από εσάς.

Το κατάστημά μας διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιεί, να ανανεώνει ή να αναβαθμίζει, μονομερώς και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη : α) μέρος ή το σύνολο των παρόντων Όρων Χρήσης, β) μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου και γ) μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης , της δομής ή της σύνθεσης του Δικτυακού Τόπου, καθώς και των τεχνικών του προδιαγραφών. Επίσης το κατάστημα μας διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου. Ο χρήστης/καταναλωτής Δικτυακού Τόπου αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα τα ανωτέρω με μόνη την πλοήγηση ή/και χρήση των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου. Το κατάστημά μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώνει για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω του Δικτυακού Τόπου. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους στον παρόντα Δικτυακό Τόπο. Διευκρινίζεται ότι τυχόν αλλαγή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη διενεργήσει μέσα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση, λογίζεται ως αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των παρόντων Όρων Χρήσης δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Το κατάστημα μας δεν ευθύνεται για τυχόν παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης οφειλομένη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης, στάσεις, απεργίες, διαδηλώσεις, τρομοκρατικές ενέργειες, πραξικόπημα, αλλαγή στο κυκλοφορούν στην Ελλάδα νόμισμα κλπ.

Η χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου από εσάς και οποιαδήποτε συναλλαγή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Η χρήση του Δικτυακού Τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης/καταναλωτής/επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το Δικτυακό Τόπο σύμφωνα με το νόμο και τους Όρους Χρήσης, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που πραγματοποιούνται χωρίς προκατάληψη, συμπεριλαμβανομένων περιγραφών, τιμών, διαθεσιμότητας και διαφόρων άλλων πληροφοριών. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που έχουν προκύψει εκ παραδρομής ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στους τελικούς χρήστες,


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και σήμα

Όλος ο σχεδιασμός των ιστοσελίδων του ιστότοπου, το κείμενο, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτού, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας μας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Επιφυλασσομένων όλων των δικαιωμάτων, κάθε κείμενο ή εικόνα ή σήμα, είναι καταχωρημένα και χρησιμοποιούνται στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα, κατόπιν αδείας των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μπορείτε να δείτε πώς χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική απορρήτου). Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών που παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη από τον ιστότοπο προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία τους με τους όρους που αναγράφονται σε αυτήν.


ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας μας και να πραγματοποιηθούν παραγγελίες των προϊόντων της, θα ζητηθεί η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων του πελάτη. Κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας, θα ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής), ο αριθμός ενός τηλεφώνου επικοινωνίας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) και σε περιπτώσεις που η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω πιστωτικής κάρτας, ο αριθμός, η ημερομηνία λήξης της κάρτας και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας.

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ/ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ;

Τα δεδομένα αυτά τα επεξεργάζεται η εταιρεία τηρώντας την εφαρμογή της Οδηγίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD), καθώς επίσης και του Κανονισμού για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR) με εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018. Για περισσότερες λεπτομέρειες σας παραπέμπουμε στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική απορρήτου) του παρόντος ιστότοπου

Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής.

Η εκ μέρους σας καταχώριση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από την εταιρεία μας για τους λόγους που αναφέρονται στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική απορρήτου)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση διαδικτυακών τόπων (websites) στους διαδικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των διαδικτυακών χρηστών και των διαδικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη (client) και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

Τέλος να υπενθυμίσουμε ότι τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του Principe.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.


2. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Με σκοπό την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτησή σας το κατάστημα μας διαθέτει επιλογή τρόπου πληρωμής των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν να αγοράσετε, η οποία, όπως αναλύεται και ακολούθως, συνδέεται, μεταξύ άλλων, και με τον χρόνο επεξεργασίας του αιτήματος παραγγελίας σας ή/και τον χρόνο αποστολής του προϊόντος σε εσάς. Αφού αποφασίσετε ποια διαδικασία πληρωμής σας ταιριάζει, επιλέγετε τον αντίστοιχο τρόπο πληρωμής στο κατάλληλο σημείο της φόρμας του αιτήματος παραγγελίας σας και εισάγετε τα απαραίτητα στοιχεία σας εφόσον χρειάζονται. Η συλλογή και επεξεργασία και των στοιχείων πληρωμής που μας αποστέλλετε εμπίπτουν στην αυστηρή πολιτική προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων που τηρεί το κατάστημα μας και συλλέγονται και επεξεργάζονται με πλήρη ασφάλεια και επιμέλεια και μόνον κατόπιν της συγκατάθεσής σας που μας παρέχεται με την αποστολή του αιτήματος της παραγγελίας σας. Ιδίως για τις πληρωμές με πιστωτική κάρτα λαμβάνονται σε συνεργασία και με τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας που εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή προστασία στις ηλεκτρονικές σας συναλλαγές και διασφαλίζουν τις πληρωμές σας.


Οι τρόποι πληρωμής είναι συγκεκριμένα οι ακόλουθοι:

2.1 Αντικαταβολή: Εφόσον έχετε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την αντικαταβολή, θα πρέπει να καταβάλλετε μετρητά την αξία της παραγγελίας σας (καθώς και τα τυχόν συμφωνηθέντα έξοδα π.χ. αποστολής) κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας από τον μεταφορέα της επιλογής μας. Το κόστος για την υπηρεσία αντικαταβολής είναι ΔΩΡΕΑΝ.

2.2 Πληρωμή με πιστωτική κάρτα. Η Εταιρεία μας δέχεται πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard, ΑΜΕΧ χρεωστικές κάρτες, καθώς και προπληρωμένες κάρτες. Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (SSL-128 bit και ψηφιακή πιστοποίηση από τη COMODO) τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών σε πάρα πολλές μεγάλες επιχειρήσεις παγκοσμίως. Στη (secure) φόρμα παραγγελίας συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία (αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης της, CCV). Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα στοιχεία της κάρτας σας αποκλειστικά και μόνο για την ολοκλήρωση της μεταξύ μας συναλλαγής, ήτοι την αποπληρωμή των προϊόντων που έχετε αγοράσει από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies του Δικτυακού Τόπου. Στην περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα θα πρέπει να είστε παρόντες κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας, έχοντας μαζί σας την πιστωτική σας κάρτα και την ταυτότητά σας. Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται στα στοιχεία και για λογαριασμό εταιρείας, τότε η πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιείτε πρέπει να είναι εταιρική. Δηλαδή να έχει εκδοθεί στα στοιχεία τη αντίστοιχης εταιρείας. Επίσης, κατά την παράδοση θα πρέπει να είναι παρών ο εξουσιοδοτημένος κάτοχος με τη πιστωτική κάρτα και την ταυτότητά του.

2.3. Πληρωμή με Paypal. Μπορείτε να κάνετε την αγορά σας μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος του Paypal εφόσον κάνετε/έχετε κάνει είσοδο με τον λογαριασμό σας και έχετε διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο στον λογαριασμό σας. Πληροφορίες Επιστροφής

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε εντός 10 ημερολογιακών ημερών και να ζητήσετε την επιστροφή της αξίας τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που αποστάλθηκαν από το κατάστημα και παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές. Η συσκευασία τους θα πρέπει να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν σε άριστη κατάσταση (χωρίς να έχουν αφαιρεθεί οι ετικέτες) και με όλα τα έγγραφα της αποστολής (π.χ. δελτίο Αποστολής, απόδειξη λιανικής κλπ). Οι επιστροφές που δεν πληρούν τις παραπάνω συνθήκες ΔΕΝ γίνονται αποδεκτές και επιστρέφονται στον πελάτη.


ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Η επιστροφή του προϊόντος είναι ΔΩΡΕΑΝ , αποκλειστικά και μόνο μέσω της εταιρείας Speedex με την οποία συνεργαζόμαστε. Αν μας το στείλετε με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία εκτός της συνεργαζόμενης θα επιβαρυνθείτε με όλο το κόστος της επιστροφής. Αν μας το στείλετε μέσω ταχυδρομείου, δεν υπάρχει δυνατότητα παραλαβής του.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ


Η διαδικασία είναι απλή και πραγματοποιείται σε 3 βήματα:

 

1. Εφόσον η επιστροφή πληροί τα κριτήρια που αναγράφονται παραπάνω, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email στο nailsdoneGR@gmail.com αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο σας, τον αριθμό παραγγελίας σας και τον λόγο που επιθυμείτε την επιστροφή του προϊόντος. Εφόσον λάβετε απάντησή μας, συσκευάζετε το προϊόν σωστά έχοντας συμπεριλάβει μέσα στην συσκευασία και την απόδειξη αγοράς.

2. Επικοινωνείτε με την Speedex.

3. Αποστέλετε το δέμα σας (ισχύει μόνο για Ελλάδα).

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με την εταιρεία Speedex για παραγγελίες εντός Ελλάδας γι' αυτό σε περίπτωση που επιλέξετε άλλες μεταφορικές εταιρείες, αναλαμβάνετε το κόστος επιστροφής. Στείλτε τη παραγγελία με την Speedex, αναφέροντας ότι η χρέωση είναι του παραλήπτη.

Μόλις πραγματοποιηθεί η παραλαβή και πραγματοποιηθεί ο ποιοτικός έλεγχος των επιστρεφόμενων προϊόντων, θα σας ενημερώσουμε για την διαδικασία επιστροφής των χρημάτων. Η επιστροφή γίνεται εντός δέκα ημερών από την ημέρα που παραλάβαμε το προϊόν και είδαμε ότι είναι στη σωστή κατάσταση. Εφόσον έχετε κάνει αγορά με αντικαταβολή, σας ζητάμε μέσω του απαντητικού email ένα IBAN και ένα όνομα δικαιούχου για την επιστροφή των χρημάτων.


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

H διαδικασία επιστροφής χρημάτων πραγματοποιείται εντός 14 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα επιστραφέντα προϊόντα. Η επιστροφή των προϊόντων κατά την άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης θα γίνεται με χρέωση του πελάτη. Η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται στο αρχικό μέσο πληρωμής, εκτός κι αν κατά την αγορά επιλέξατε ως τρόπο πληρωμής την αντικαταβολή. Η επιστροφή χρημάτων σε αυτήν την περίπτωση θα πραγματοποιείται μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη.

Επικοινωνήστε μαζί μας με e-mail στο nailsdonegr@gmail.com αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο σας, τον αριθμό παραγγελίας σας, καθώς και το IBAN του λογαριασμού (τράπεζα και όνομα δικαιούχου) που επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί η επιστροφή των χρημάτων.ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Σε περίπτωση που πραγματοποιήσατε ηλεκτρονική παραγγελία και επιθυμείτε να προβείτε στην ακύρωση της, η ακύρωση είναι δυνατή με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση nailsdonegr@gmail.com ή με τηλεφωνική επικοινωνία στο 211 1195761 ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ.